آدرس پستی

    اصفهان- خیابان سجاد- خیابان شهید کیانی- ساختمان لوله آسیا –  بن بست شریف -پلاک ۹۰

    کد پستی

    ۸۱۶۵۹۶۵۴۳۱

    تلفن های شرکت

    ۰۳۱-۳۶۶۰۶۶۷۰