آدرس پستی

  اصفهان- خیابان سجاد- خیابان شهید کیانی-بن بست شریف- ساختمان لوله آسیا -پلاک ۹۰- طبقه 3

  کد پستی

  ۸۱۶۵۹۶۵۴۳۱

  تلفن واحد روابط عمومی و تبلیغات

  ۰۳۱-۳۶۶۰۶۶۷۰ داخلی 13

  9070 767 0938