بست لوله

کدکالا

شرح کالا

بسته بندی

300101

بست لوله 20

800 عددی

300102

بست لوله 25

700 عددی

300103

بست لوله 32

300 عددی

300106

بست لوله 40

300 عددی

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و اسپم را تحمل نمیکنیم