شیر فلکه با بالاتنه

کدکالا

شرح کالا

بسته بندی

250101

شیرفلکه 20 (با بالاتنه)

100 عددی

250102

شیرفلکه 25

80 عددی

250103

شیرفلکه 32

50 عددی

250104

شیرفلکه 20 بستدار

100 عددی

250105

شیرفلکه 25 بستدار

50 عددی

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و اسپم را تحمل نمیکنیم