بوشن تبدیل

کدکالا

شرح کالا

بسته بندی

190101

تبدیل 25x20

400عددی

190102

تبدیل 32x20

150عددی

190103

تبدیل 32x25

150عددی

190104

تبدیل 40x20

120عددی

190105

تبدیل 40x25

120عددی

190106

تبدیل 40x32

120عددی

190107

تبدیل 50x25

 100عددی

190108

تبدیل 50x32

 100عددی

190109

تبدیل 50x40

 100عددی

190110

تبدیل 63x32

40عددی

190112

تبدیل 63x40

40عددی

190116

تبدیل 75x40

30عددی

190117

تبدیل 75x50

30عددی

190118

تبدیل 75x63

 25عددی

190119

تبدیل 63x25

40عددی

190120

تبدیل 63x50

40عددی

190113

تبدیل 90x63

20عددی

190121

تبدیل 90x75

 18عددی

190122

تبدیل 110x75

14عددی

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و اسپم را تحمل نمیکنیم