زانو یکسر بوشن فلزی

کدکالا

شرح کالا

بسته بندی

160101

زانو فلزیً2/1 * 20 (ساده)

150عددی

160103

زانو فلزی ً 2/1 * 25

150عددی

160104

زانو فلزی ً 4/3 * 25

100عددی

160105

زانو فلزی ً 1 * 32

 50عددی

160106

زانو فلزی40x1(1/4)

25عددی

160113

زانو فلزی 32x3/ (ساده)

 50عددی

160115

زانو فلزیً50x1(1/2)ًً (ساده)

 15عددی

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و اسپم را تحمل نمیکنیم