سه راه بوشن فلزی

کدکالا

شرح کالا

بسته بندی

220101

سه راهی فلزی 20x1/2

100 عددی

220102

سه راهی فلزی 25x1/2ً

100 عددی

220103

سه راهی فلزی 25x3/4ً

80 عددی

220104

سه راهی فلزی ً32x1

50 عددی

220105

سه راهی فلزی 20x1/2ً بستدار

100 عددی

220107

سه راهی فلزی 25x1/2ً بستدار

80 عددی

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و اسپم را تحمل نمیکنیم