مغزی یکسر فلز

کدکالا

شرح کالا

بسته بندی

230101

بوشن مغزی ً20x1/2

150 عددی

230102

بوشن مغزی 25x3/4ً

100 عددی

230103

بوشن مغزی 32x

50 عددی

230104

بوشن مغزی 25x1/2ً

100 عددی

230105

بوشن مغزی40x1(1/4)ً

25 عددی

230106

بوشن مغزی50x1(1/2)ً

15 عددی

230107

بوشن مغزی63x

15 عددی

230108

بوشن مغزی32x3/4ً

50 عددی

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و اسپم را تحمل نمیکنیم